Ponedjeljak, 17 lipnja, 2024

Projekti

  • Podmjera 19.1. 
LAG “Zeleni bregi” prošao je na podmjeri 19.1. »Pripremna pomoć« Programa ruralnog razvoja. LAG-u je odobreno 758.870,00 kn, što je maksimalni iznos koji LAG može dobiti. 
LAG sredstva može koristiti za izradu lokalne razvojne strategije područja koje LAG obuhvaća te za financiranje tekućeg poslovanja u razdoblju od jedne godine, odnosno do raspisivanja natječaja za podmjeru 19.2. »Provedba operacija unutar CLLD strategije«.
 
  • Podmjera 19.2. , 19.3. i 19.4.
LAG-u „Zeleni bregi“ odobreno je 12.274.838,10 kn za provedbu podmjere 19.2. »Provedba operacija unutar CLLD strategije« , podmjere 19.3. »Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a« i podmjere 19.4. »Tekući troškovi i animacija« iz PRR 2014. – 2020.
 
  • Podmjera 19.2.
LAG “Zeleni bregi” prošao je na podmjeri 19.2. »Provedba operacija unutar CLLD strategije«  Programa ruralnog razvoja čime mu je odobreno 9.352.257,60 kn. 
Sredstva su namijenjena isključivo na teritoriju LAG-a „Zeleni bregi“, za provođenje Lokalne razvojne strategije LAG-a i raspisivanje natječaja na koji će se moći prijaviti jedinice lokalne samouprave, obiteljska poljoprivredna gospodarstva, gospodarstvenici i udruge s područja koje obuhvaća LAG. Kriterijima sustava nagrađivanja za naknadnu dodjelu sredstava odabranim LAG-ovima koji uspješno provode svoje lokalne strategije LAG-u “Zeleni bregi” dodijeljen je iznos u visini od 1.404.898,00  HRK , time sveukupni iznos za ovu podmjeru iznosi 10.757.155,60 HRK.
 
  • Podmjera 19.3.
LAG “Zeleni bregi” prošao je na podmjeri 19.3. »Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a« Programa ruralnog razvoja. 
LAG-u je odobreno 467.612,88 kn za pripremu i provedbu aktivnosti suradnje LAG-a.
 
  • Podmjera 19.4.
LAG “Zeleni bregi” prošao je na podmjeri 19.4. »Tekući troškovi i animacija« Programa ruralnog razvoja te je LAG-u odobreno 2.454.967,62 kn.
Navedena sredstva od Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju korištena su za plaćanje režijskih troškova, najam ureda u Bedekovčini, Krapini, Mariji Bistrici i Oroslavju te plaće za zaposlenike. Agencija isplaćuje sredstva nakon podnošenja Zahtjeva za isplatu svaka tri mjeseca.