LAG "Zeleni bregi"
V.Nazora 56, 49247 Zlatar Bistrica

> Početna > Novosti

Novosti

26.05.2022

Podnošenje Zahtjeva za potporu u AGRONET – Tip operacije 2.1.1. (7.4.1. PRR)

Temeljem provedenog 5. LAG Natječaja tipa operacije 2.1.1. „Ulaganje u opće društvenu infrastrukturu i pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo“ objavljenog 27. rujna 2021. godine, a sukladno točci IX. Odluke  o odabiru projekta koju ste zaprimili od Lokalne akcijske grupe „Zeleni bregi“  u kojoj se navodi da će LAG u ime i za račun Korisnika podnijeti Zahtjev za potporu putem AGRONET-a, obzirom da je LAG osigurao isplatu predujma molimo Vas da se u roku od 7 dana,  od dana zaprimanja Dopisa (najkasnije do 02. lipnja 2022. godine) izjasnite planirate li putem LAG-a APPRRR-u  podnositi Zahtjev za isplatu predujma  te koliko rata za isplatu planirate podnositi. (ne smije biti više od 3 ili 4). Potrebno je uzeti u obzir da se predujam u sustavu računa kao rata te ju je potrebno uračunati u broj planiranih rata kod unosa podataka.

 

Ukoliko se ne izjasnite u navedenom roku smatrat ćemo da niste zainteresirani za isplatu predujma.

 

Molimo Vas da nam odgovor pošaljete na e-mail adresu: lag.zelenibregi@gmail.com

 

S poštovanjem,

 

Predsjednik LAG-a „Zeleni bregi“

Žarko Miholić