LAG "Zeleni bregi"
V.Nazora 56, 49247 Zlatar Bistrica

> Početna > Novosti

Novosti

06.05.2022

Objavljena konačna rang lista 5. LAG natječaja TO 2.1.1.

Nakon završetka vremenskog roka za zaprimanje prigovora na Odluke o odabiru projekta utvrđuje se da nije bilo žalbi na Privremenu rang listu. Sukladno tome, dana 06. svibnja 2022. godine Lokalna akcijska grupa „Zeleni bregi“ utvrđuje i objavljuje Konačnu rang listu za Tip operacije 2.1.1. „Ulaganja u opće društvenu infrastrukturu i pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo“.Konačnu rang listu možete pronaći OVDJE