LAG "Zeleni bregi"
V.Nazora 56, 49247 Zlatar Bistrica

> Početna > Novosti

Novosti

30.12.2020

Informacije o stanju III. natječaja LAG-a „Zeleni bregi“, tipa operacije 1.1.2. „Unapređenje poslovne konkurentnosti malih poljoprivrednih gospodarstava“

LAG „Zeleni bregi“ početkom lipnja 2020. godine aktivirao svoj III. LAG Natječaj, a kroz 30 dana koliko je bio otvoren stiglo je 137 projektnih prijava od toga 120 sa statusom Obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva (OPG), 13 sa statusom samoopskrbnog  poljoprivrednog gospodarstva (SOPG) te po dvije prijave sa statusom obrta odnosno trgovačkog društva.

Po samom završetku natječaja započeo je proces otvaranja original Zahtjeva za potporu te pohranjivanje svih dokumenata u elektroničkom obliku. Izrađena je Inicijalna rang lista na temelju bodova koje su si prema uputama i kriterijima iz natječaja dodijelili sami korisnici počevši od prijavitelja sa najviše bodova pa nadalje. Sukladno pravilniku o LAG Natječaju u administrativnu obradu ušlo je 55 prijava. Kroz obradu pristiglih prijava prema važećim pravilnicima provodila se Analiza 1 odnosno provjera pravovremenosti, kompletnosti sadržaja dokumenata, provjera prihvatljivosti nositelja projekata i temeljnih kriterija prihvatljivosti projekata te Analiza 2 odnosno provjera prihvatljivosti projekata i financijska analiza poslovnog plana.

Nakon postupka provedbe procesa dopuna/obrazloženja/ispravaka završio je postupak provjere te se formirala Privremena rang lista nastala nakon provedenih Analiza koja se upućuje Upravnom odboru  LAG-a „Zeleni bregi“ na potvrđivanje.

Po odlukama Upravnog odbora iste će se izdati korisnicima što se očekuje početkom 2021. godine. (Odluka o rezultatu administrativne kontrole/ Odluka o odbijanju projekta/ Odluka o odabiru projekta/ Obavijest o odbacivanju prijave projekta zbog nedostatnosti sredstava).

Na odluke koje donosi odabrani LAG, nositelj projekta ima pravo podnijeti prigovor tijelu LAG-a nadležnom za prigovore. Cjelokupni postupak i rokovi za podnošenje i rješavanje prigovora propisani su LAG natječajem.

Nakon završenog postupka slijedi formiranje Konačne rang liste koja će biti objavljena na službenoj stranici LAG-a.

 

Obzirom na situaciju izazvanu pandemijom (COVID - 19) i Odlukama nacionalnog Stožera civilne zaštite o okupljanju ljudi u zatvorenom prostoru, LAG "Zeleni bregi" nije u mogućnosti održati sjednicu Upravnog odbora na kojoj treba biti usvojena Privremena rang lista natječaja za tip operacije 1.1.2.

Sjednica se planira održati u siječnju 2021. godine sukladno preporukama.