LAG "Zeleni bregi"
V.Nazora 56, 49247 Zlatar Bistrica

> Početna > Novosti

Novosti

02.09.2020

Otvoren je natječaj „Business Development and Innovation Croatia“

Objavljen je natječaj „Business Development and Innovation Croatia“, koji je dio financijskog mehanizma Europskog gospodarskog prostora (EGP) i Norveškog financijskog mehanizma za razdoblje 2014.-2021., a provodi ga norveška državna agencija Innovation Norway.


Cilj natječaja je stvaranje dodane vrijednosti i održivog rasta u hrvatskom poslovnom sektoru te poticanje i razvijanje dugoročne poslovne suradnje između hrvatskih i norveških gospodarskih subjekata temeljene na poslovnom razvoju i inovacijama. Hrvatskim je poduzetnicima na raspolaganju ukupno 19 milijuna eura u okviru ovoga natječaja.

Bespovratnim sredstvima sufinancirat će se projekti iz dva fokus-područja, koji se odnose na razvoj odnosno primjenu inovativnih tehnologija / procesa / rješenja:

  • Inovativna zelena industrija
  • Plavi rast
U okviru ovoga natječaja predviđene su dvije projektne sheme. Individualna projektna shema namijenjena je mikro, malim i srednjim te velikim poduzetnicima, a iznos bespovratnih sredstava po projektnom prijedlogu iznosi od minimalno 200.000 do maksimalno 1.500.000 eura. U okviru Male grant sheme mikro, mali i srednji poduzetnici mogu dobiti od 50.000 do 200.000 eura bespovratnih sredstava.

Prihvatljive aktivnosti:

  • Inovativna zelena industrija:
Razvoj, implementacija i ulaganje u inovativne ekološki prihvatljive tehnologije
Razvoj zelenih proizvoda i usluga
Razvoj i implementacija „zelenijih proizvodnih procesa“

  • Plavi rast:
Razvoj i ulaganje u pomorske suprastrukture; obalni i pomorski turizam; plavu biotehnologiju; iskop morskog dna;
Razvoj proizvoda / rješenja vezanih uz pomorski transport
Razvoj rješenja vezanih uz plavu energiju
Razvoj inovativnih proizvoda / rješenja u ribarstvu i avakulturi
Razvoj inovativnih rješenja vezanih uz morski otpad
Razvoj inovativnih tehnologija za vodoopskrbu, uključujući desalinizaciju

Vrsta i intenzitet potpore:

  • Regionalne potpore:

Jadranska Hrvatska – 35%

Kontinentalna Hrvatska – 25%

dodatnih 10% ili 20% prihvatljivih troškova za MSP

  • Potpore MSP-ovima:
Za savjetodavne usluge – 50%

Za sudjelovanje na sajmovima – 50%

  • Potpore za projekte istraživanja i razvoja:
eksperimentalni razvoj (TRL 5- TRL8) – 25% (maksimalno 80%, ovisno o veličini poduzetnika, vrsti projekta i rezultatima)

  • Potpore za inovacije za MSP-ove – 50%

  • Potpore za zaštitu okoliša:
za ulaganja u zaštitu okoliša u nedostatku normi Unije – 40% (maksimalno 75%, ovisno o veličini poduzeća i području ulaganja)

za ranu prilagodbu budućim normama Unije – 20% (maksimalno do 50%, ovisno o veličini poduzetnika i području ulaganja)

za mjere energetske učinkovitosti – 30% (maksimalno 65%, ovisno o veličini poduzeća i području ulaganja)

Rok za podnošenje prijava je 15.11.2020. do 14 sati.


Za više informacija obratite nam se na info@pjr.hr.