LAG "Zeleni bregi"
V.Nazora 56, 49247 Zlatar Bistrica

> Početna > Novosti

Novosti

19.12.2017

Prijedlog novog modela izračuna indeksa razvijenosti

Indeks razvijenosti je pokazatelj koji se računa radi mjerenja stupnja razvijenosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te isti služi kako bi se odredio intenzitet poticanja razvoja putem državnih mjera i programa pomoći. Dosadašnja višegodišnja iskustva ukazala su na potrebu preispitivanja sadašnjeg modela izračuna indeksa razvijenosti, odnosno metodološkog okvira za ocjenjivanje i razvrstavanje jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u razvojne skupine, koji je mnogim područjima nanio veliku nepravdu. 

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije provelo je evaluaciju dosadašnjeg modela izračuna indeksa razvijenosti, koja je ukazala na manjkavosti postupka te je izrađen novi prijedlog izračuna.

Spomenutim novim modelom izračuna indeksa razvijenosti nadograđena je demografska komponenta indeksa uvođenjem pokazatelja indeksa starenja i izmjenom stupnja obrazovanosti koje se sada utvrđuje tercijarnom obrazovanju, čime je postignuto kvalitetnije mjerenje strukturnih i dinamičkih obilježja kretanja stanovništva u lokalnim i županijskim jedinicama. Osim toga, otklonjen je problem utjecaja statističkih obilježja odabranih pokazatelja na konačnu vrijednost indeksa razvijenosti što je u konačnici rezultiralo pravednijim razvrstavanjem općina, gradova i županija u razvojne skupine.
 
S obzirom na interpretacijske specifičnosti rezultata indeksa razvijenosti dobivenih novom metodologijom, postojeće razvrstavanje više nije primjenjivo, odnosno predloženo je novo razvrstavanje u razvojne skupine prema kojem će se općine i gradovi razvrstavati u 8 skupina – 4 iznadprosječne i 4 ispodprosječne skupine, a županije u 4 skupine – 2 iznadprosječne i 2 ispodprosječne skupine, a status potpomognutih područja imat će sva područja ispod prosjeka razvijenosti RH.
 
Prijedlogom novog modela izračuna indeksa razvijenosti povećava se broj općina i gradova koji imaju status potpomognutog područja i to s 264 na 304, što znači da će dodatnih 40 jedinica pripasti u skupinu potpomognutih područja. To povećanje je još i veće ako se uzme u obzir da bi temeljem novih podataka, a prema postojećem modelu indeksa razvijenosti, status potpomognutih područja ostvarilo svega 244 jedinica, odnosno čak 60 jedinica manje u odnosu na novi model.

Prema tablici Vrijednosti indeksa razvijenosti i pokazatelja za izračun indeksa razvijenosti prema novom modelu izračuna na županijskoj razini (razdoblje 2014.-2016.) - preliminarni rezultati izračuna:
Krapinsko-zagorska županija spada u 2. od 4. razvojne skupine s indeksom od 98,976
a Zagrebačka županija spada u 4. razvojnu skupinu s indeksom od 105,89.

Općine i gradovi s područja LAG-a „Zeleni bregi“ u Krapinsko-zagorskoj županiji  i Zagrebačkoj županiji prema tablici Vrijednosti indeksa razvijenosti i pokazatelja za izračun indeksa razvijenosti prema novom modelu izračuna na lokalnoj razini (razdoblje 2014.-2016.) - preliminarni rezultati izračuna:
u 7. razvojnu skupinu spadaju općine: Bistra i Stubičke Toplice, gradovi: Krapina i  Oroslavje,
u 6. razvojnu skupinu spada općina Zlatar Bistrica, gradovi: Donja Stubica i Sveti Ivan Zelina,
u 5. razvojnu skupinu spadaju općine: Bedekovčina, Đurmanec, Jakovlje, Jesenje, Marija Bistrica, Novi  Golubovec, Radoboj, Veliko Trgovišće i grad Zlatar,
u 4. razvojnu skupinu spadaju općine: Bedenica, Gornja Stubica, Lobor, Mače, Mihovljan i Petrovsko.
U potpomognuta područja spadaju općine: Bedenica, Gornja Stubica, Lobor, Mače, Mihovljan i Petrovsko.

Više o prijedlogu novog modela izračuna indeksa razvijenosti na sljedećoj poveznici:http://www.strukturnifondovi.hr/objavljeni-rezultati-novog-indeksa-razvijenosti