LAG "Zeleni bregi"
V.Nazora 56, 49247 Zlatar Bistrica

> Početna > Novosti

Novosti

01.12.2017

Objavljen Pravilnik za podmjeru 6.2. za pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti

 Dana 29. studenog 2017. na temelju članka 10. stavka 9. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, broj 30/2015)  objavljen je Pravilnik o provedbi tipa operacije 6.2.1. »POTPORA ULAGANJU U POKRETANJE NEPOLJOPRIVREDNIH DJELATNOSTI U RURALNIM PODRUČJIMA« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje od 2014. – 2020. g.

Bitno je naglasiti da su prema Pravilniku prihvatljivi korisnici koji zadovoljavaju sljedeće uvjete:
-  ekonomska veličina od najmanje 1.000 EUR;
-  pravne osobe moraju imati najmanje jednog zaposlenika prema satima rada u godišnjem financijskom izvještaju poduzetnika za zadnje odobreno računovodstveno razdoblje;
-  nositelj poljoprivrednog gospodarstva mora biti upisan u Registar poreznih obveznika po osnovi samostalne djelatnosti najmanje godinu dana prije datuma podnošenja Zahtjeva za potporu;
-  nositelj poljoprivrednog gospodarstva mora plaćati doprinose za zdravstveno i mirovinsko osiguranje (izuzev umirovljenika koji ne moraju plaćati doprinose) po bilo kojoj osnovi;
- nositelj diversificirane djelatnosti mora imati plaćene doprinose za mirovinsko i zdravstveno osiguranje po osnovi poljoprivredne djelatnosti ili dopunske (diversificirane) djelatnosti koja je predmet projekta.

Prihvatljivi sektori su:
1. sektor prerade i/ili marketinga i/ili izravne prodaje proizvoda u skladu s propisima koji uređuju ovo područje
2. sektor pružanja usluga u ruralnim područjima, u skladu s propisima koji uređuju svako pojedinačno područje, a koji može obuhvaćati:
a) usluge u poljoprivrednim, šumarskim i veterinarskim djelatnostima
b) usluge u društvenim djelatnostima
c) intelektualne usluge
3. sektor tradicijskih i umjetničkih obrta, u skladu s propisima koji uređuju ovo područje
4. sektor turizma u ruralnom području, u skladu s propisima koji uređuju ovo područje

Visina potpore iznosi 50.000,00 eura.

Pravilnik se nalazi na sljedećoj poveznici http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_11_117_2706.html