LAG "Zeleni bregi"
V.Nazora 56, 49247 Zlatar Bistrica

> Početna > Novosti

Novosti

06.10.2017

Koordinacija LAG-ova s područja sjeverozapadne Hrvatske

Dana 5.10.2017. godine u prostorijama LAG-a „PODRAVINA“ održana je koordinacija LAG-ova, a tema radionice bila je „Usklađivanja i izmjene Lokalne razvojne strategije LAG-ova za razdoblje „2014 – 2020“. Na radionici je sudjelovalo 10 LAG-ova sjeverozapadnog dijela Hrvatske, i to LAG PRIGORJE, LAG SJEVEROZAPAD, LAG PRIZAG, LAG IZVOR, LAG MURA – DRAVA, LAG MEĐIMURSKI DOLI I BREGI, LAG "ZELENI BREGI", LAG SAVA, LAG ZAGORJE – SUTLA te LAG „PODRAVINA“ kao domaćin i organizator radionice.
Raspravljalo se o gorućim pitanjima vezanim uz aktualnu temu usklađivanja i izmjena odabranih Lokalnih razvojnih strategija LAG-ova sudionika, novom PRAVILNIKU O PROVEDBI PODMJERE 19.2. »PROVEDBA OPERACIJA UNUTAR CLLD STRATEGIJE«, PODMJERE 19.3. »PRIPREMA I PROVEDBA AKTIVNOSTI SURADNJE LAG-a« I PODMJERE 19.4. »TEKUĆI TROŠKOVI I ANIMACIJA« UNUTAR MJERE 19 »POTPORA LOKALNOM RAZVOJU U OKVIRU INICIJATIVE LEADER (CLLD – LOKALNI RAZVOJ POD VODSTVOM ZAJEDNICE)« IZ PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE 2014. – 2020., te o popunjavanju Obrazaca za prijavu usklađivanja i izmjena LRS. Radionica je protekla u kooperativnom raspoloženju, izvedeni su zaključci te su dogovorena daljnja postupanja i nastup prema Ministarstvu poljoprivrede i Agenciji za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.