LAG "Zeleni bregi"
V.Nazora 56, 49247 Zlatar Bistrica

> Početna > Natječaji

Natječaji

21.07.2015

POZIV ZA PREDLAGANJE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2016. GODINU

Pravo podnošenja programa na Poziv imaju samostalni umjetnici, umjetničke organizacije, ustanove u kulturi, udruge, pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost u kulturi i medijima, kao i pravne i fizičke osobe za potrebe zaštite i očuvanja kulturnih dobara i arheološke baštine. U program javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2016. godinu, u skladu sa Zakonom o financiranju javnih potreba u kulturi i Pravilnikom o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi te ocjenom izvršenja vezanom uz dosadašnje obveze prema Ministarstvu kulture, uvrstit će se godišnji i trogodišnji programi i projekti: institucionalne potpore (redovite djelatnosti) strukovnih udruga u kulturi; dramske i plesne umjetnosti te izvedbenih umjetnosti; glazbe i glazbeno-scenske umjetnosti; kulturno-umjetničkog amaterizma (glazbenog i folklornog); vizualnih umjetnosti, likovnih monografija, dizajna i arhitekture; inovativnih umjetničkih i kulturnih praksi; knjižnične djelatnosti; potpore izdavanju knjiga; -  izdavanja časopisa i elektroničkih publikacija; književnih manifestacija i nastupa na sajmovima knjiga; književnih programa u knjižarama; arhivske djelatnosti; muzejsko-galerijske djelatnosti; zaštite i očuvanja arheološke baštine; zaštite i očuvanja nepokretnih kulturnih dobara; zaštite i očuvanja pokretnih kulturnih dobara; zaštite i očuvanja nematerijalnih kulturnih dobara; digitalizacije u arhivskoj, knjižničnoj i muzejskoj djelatnosti; međunarodne kulturne suradnje; izgradnje, održavanja i opremanja ustanova kulture; nabave informatičke opreme.

Kao posebni natječaji u okviru programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2016. godinu raspisat će se natječaji za otkup vrijednih knjiga, poticanje književnoga stvaralaštva, dodjelu stimulacija za najbolja ostvarenja na području književnoga stvaralaštva, za programe promidžbe knjige i čitanja, poticanje glazbenog i dramskog stvaralaštva, program Ruksak (pun) kulture, poduzetništvo u kulturi, neprofitne medije i novinarske radove te programe razvojnih istraživanja, evaluacija i edukacija na području kulture i medija.

Zbog posebne dinamike planiranja međunarodne suradnje prijedlozi programa prijavljuju se u dva roka: od 15. srpnja do 15. rujna 2015. godine i od 1. veljače do 15. ožujka 2016. godine. Prijave se podnose internetski na odgovarajućim obrascima (za svaki program posebna prijavnica te za međunarodnu kulturnu suradnju za svaku zemlju posebna prijavnica) koji su dostupni na mrežnim stranicama Ministarstva kulture: www.min-kulture.hr/prijavnice. Rok za podnošenje prijava jest od 15. srpnja do 15. rujna 2015. godine.