LAG "Zeleni bregi"
V.Nazora 56, 49247 Zlatar Bistrica

> Početna > Natječaji

Natječaji

14.07.2015

JAVNI POZIV ZA POTICANJE POVEĆANJA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI I KORIŠTENJA OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE – KROZ DONACIJE NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA

Predmet ovog Javnog poziva je dodjela bespovratnih sredstava u svrhu razvoja energetskog sustava kroz povećanje energetske učinkovitosti i korišenje obnovljivih izvora energije. Prioritet ovog Javnog poziva je da se kroz donacije neprofitnim organizacijama potakne korištenje i razvoj energetske učinkovitosti i upotreba obnovljivih izvora energije.


Davatelj donacije je Ministarstvo gospodarstva. Sredstva za dodjelu donacije temeljem ovog Javnog poziva osigurana su unutar proračuna Ministarstva gospodarstva, Aktivnosti A822070 – Energetska učinkovitost i infrastruktura, računskoj stavci 3811 – Tekuće donacije u novcu, u iznosu od 3.000.000,00 kuna (tri milijuna kuna). Javni poziv namijenjen je neprofitnim organizacijama upisanim u registar neprofitnih organizacija Ministarstva financija Republike Hrvatske.


Najveći iznos bespovratnih sredstava može biti 200.000,00 kuna. Od neto prihvatljivih troškova može se odobriti najviše 70%. Dodijeljena sredstva predstavljat će neto iznos od 70% sredstava koje će podnositelj prijave morati opravdati u 100% neto iznosu. Ukupni porez na dodanu vrijednost plaća podnositelj prijave.