LAG "Zeleni bregi"
V.Nazora 56, 49247 Zlatar Bistrica

> Početna > Natječaji

Natječaji

14.07.2015

JAVNI POZIV ZA POTICANJE POVEĆANJA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI I KORIŠTENJA OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE – KROZ POMOĆ PRORAČUNIMA JLP(R)S

Predmet ovog Javnog poziva je dodjela bespovratnih sredstava u svrhu razvoja energetskog sustava kroz povećanje energetske učinkovitosti i korišenje obnovljivih izvora energije. Prioritet ovog Javnog poziva je da se kroz pomoć proračunima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave potakne korištenje i razvoj energetske učinkovitosti i upotreba obnovljivih izvora energije.

Davatelj pomoći je Ministarstvo gospodarstva. Sredstva za dodjelu pomoći temeljem ovog Javnog poziva osigurana su unutar proračuna Ministarstva gospodarstva, Aktivnosti A822070 – Energetska učinkovitost i infrastruktura, u ukupnom iznosu od 10.000.000,00 kuna (deset milijuna kuna). 

Najveći iznos bespovratnih sredstava može biti 200.000,00 kuna. Od neto prihvatljivih troškova može se odobriti najviše 70%. Dodijeljena sredstva predstavljat će neto iznos od 70% sredstava koje će podnositelj prijave morati opravdati u 100% neto iznosu. Ukupni porez na dodanu vrijednost plaća podnositelj prijave. U okviru Javnog poziva svakom pojedinačnom podnositelju prijave može se dodijeliti najviše jedna pomoć.