LAG "Zeleni bregi"
V.Nazora 56, 49247 Zlatar Bistrica

> Početna > Natječaji

Natječaji

14.07.2015

POZIV ZA PRIJAVU PROJEKATA UDRUGA U PODRUČJU REHABILITACIJE, TRETMANA I RESOCIJALIZACIJE OVISNIKA

Ministarstvo socijalne politike i mladih poziva udruge da se u skladu s ovim Pozivom prijave za financijsku potporu projektima udruga u području rehabilitacije, tretmana i resocijalizacije ovisnika. Udruge u skladu s ovim Pozivom mogu prijaviti projekte za sljedeća prioritetna područja i aktivnosti: Resocijalizacija ovisnika te Rehabilitacija/tretman u terapijskim zajednicama. Ukupno planirana vrijednost Poziva je 2.500.000,00 kuna. Rok za podnošenje prijava je 30 dana, a završava 6. kolovoza 2015. godine.

Više o tome: http://www.mspm.hr/