LAG "Zeleni bregi"
V.Nazora 56, 49247 Zlatar Bistrica

> Početna > Natječaji

Natječaji

16.11.2016

Natječaj za dodjelu potpora tradicionalnim obrtima

Krapinsko-zagorska županija raspisala je Natječaj za dodjelu potpora tradicionalnim obrtima.

Korisnici potpore mogu biti:
Djelatnosti  u obrtu koje mogu ostvariti potporu temeljem ovog Pravilnika su: bačvar, bakrokotlar, kovač, lončar, keramičar koji izrađuje ukrasnu keramiku, pecar, kolar, sitar, ljevač koji izrađuje umjetničke odljeve, stolar koji se isključivo bavi restauriranjem, model-stolar, puškar-graver, košarač, remenar, postolar, medičar, svjećar, tkalac na tkalačkom stanu, izrada autohtonih suvenira koji održavaju tradiciju Krapinsko-zagorske županije, užar, kitničar, glazbalar, vlasuljar, klobučar, dimnjačar, kišobranar, krznar, pismoslikar, staklopuhač, krovopokrivač slamnatih krovova, urar koji se bavi popravkom, poplunar, lutkar,  zlatar koji se bavi izradom unikatnog i tradicionalnog nakita i šivanje po mjeri.

Potpore se odobravaju za:
  • Poboljšanja uvjeta radionice,
  • Izlaganje na specijaliziranim sajmovima,
  • Izradu promidžbenog materijala.

POSTUPAK DODJELE POTPORE
Povjerenstvo će, na temelju dostavljene dokumentacije i vrednovanja prema kriterijima navedenim u Pravilniku, izraditi prijedlog o korisnicima, iznosu i namjeni potpore. Župan, na prijedlog Povjerenstva donosi konačnu odluku o izabranim korisnicima, iznosu i namjeni potpore. Maksimalni iznos potpore po jednom korisniku je 5.000,00 kuna.

Tražitelj potpore treba dostaviti slijedeću dokumentaciju:
  • popunjen obrazac „Zahtjeva za dodjelu potpora tradicionalnim obrtima“,
  • preslika obrtnice,
  • skica radione-opis stanja opreme,
  • prospektni materijal /fotografije proizvoda/
  • dokaze o referencama (preporuke, nagrade, članci).

NAČIN I ROKOVI PODNOŠENJA ZAHTJEVA
Zahtjev se podnosi na posebnom obrascu „Zahtjev za dodjelu potpora tradicionalnim obrtima u 2016. godini“ koji je objavljen na web stranici Krapinsko-zagorske županije i putem pošte poslati na slijedeću adresu:
Krapinsko-zagorska županija
Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu, promet, kom.inf. i EU fondove
Krapina, Magistratska 1
sa naznakom za  natječaj „Dodjela potpora tradicionalnim obrtima“ NE OTVARAJ

Natječaj je otvoren do 29. studenog 2016. godine.

SREDSTVA
Ukupno raspoloživa sredstva namijenjena dodijeli potpora tradicijskim, odnosno umjetničkim obrtima za 2016. godinu iznose 50.000,00 kuna.