LAG "Zeleni bregi"
V.Nazora 56, 49247 Zlatar Bistrica

> Početna > Natječaji

Natječaji

16.11.2016

Obavijest organizacijama civilnoga društva koje traže pokroviteljstvo Vlade Republike Hrvatske nad javnim događanjima

Sukladno Odluci o kriterijima i postupku za prihvaćanje pokroviteljstva Vlade Republike Hrvatske organizacija civilnoga društva treba prije podnošenja molbe za pokroviteljstvo Vlade nadležnom središnjem tijelu državne uprave, prema propisanom djelokrugu, dobiti i prethodno mišljenje Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske. 

Sukladno točki VI. Odluke o kriterijima i postupku za prihvaćanje pokroviteljstva Vlade Republike Hrvatske (NN 44/16) nad obljetnicama, važnim događanjima iz Domovinskog rata, kongresima, konferencijama, znanstveno-stručnim skupovima, festivalima, natjecanjima, izložbama, sajmovima i drugim događanjima, organizacija civilnoga društva treba prije podnošenja molbe za pokroviteljstvo Vlade nadležnom središnjem tijelu državne uprave, prema propisanom djelokrugu, dobiti i prethodno mišljenje Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske. 

Zahtjev za davanje prethodnog mišljenja podnosi se Uredu za udruge pisanim putem na obrascu zahtjeva. Ured za udruge će razmotriti zahtjev u roku od 8 radnih dana od zaprimanja obrasca te dostaviti mišljenje podnositelju zahtjeva.

Napominjemo kako su organizacije civilnoga društva koje namjeravaju tražiti mišljenje Ureda za udruge dužne svoju molbu za pokroviteljstvo Vlade s prethodnim mišljenjem Ureda za udruge podnijeti nadležnom središnjem tijelu državne uprave najkasnije 45 dana prije datuma održavanja događanja za koje traže pokroviteljstvo.