LAG "Zeleni bregi"
V.Nazora 56, 49247 Zlatar Bistrica

> Početna > Natječaji

Natječaji

21.07.2015

OSIGURAVANJE POMOĆNIKA U NASTAVI I STRUČNIH KOMUNIKACIJSKIH POSREDNIKA UČENICIMA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU U OSNOVNOŠKOLSKIM I SREDNJOŠKOLSKIM ODGOJNO-OBRAZOVNIM USTANOVAMA

Opći cilj ovog poziva na dostavu projektnih prijedloga je povećanje socijalne uključenosti i integracije učenika s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno obrazovnim ustanovama. Specifični cilj je pružiti potporu uključivanju učenika s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno obrazovnim ustanovama kako bi se osigurali uvjeti za poboljšanje njihovih obrazovnih postignuća, uspješniju socijalizaciju i emocionalno funkcioniranje kroz aktivnosti vezane uz angažiranje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju.

Prihvatljivi prijavitelji su osnivači osnovnih i srednjih škola (javnih i privatnih škola s pravom javnosti). U pozivu partnerstvo je obvezno, a prijavitelj može djelovati u partnerstvu s: drugim osnivačima osnovnih/srednjih škola koji se nalaze na području jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave Prijavitelja te s regionalnim i lokalnim razvojnim agencijama.

Prihvatljive aktivnosti su: selekcija osoba za pomoćnike u nastavi i stručne komunikacijske posrednike učenicima s teškoćama u razvoju koji su uključeni u sustav odgoja i obrazovanja u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama i program uvođenja u rad; rad pomoćnika u nastavi/stručnog komunikacijskog posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u školskim aktivnostima tijekom odgojno-obrazovnog procesa u ustanovama i izvanučioničkim oblicima nastave; promidžba i vidljivost te upravljanje projektom. Maksimalni iznos sufinanciranja je: do 2.500.000,00 kn za sve osnivače osnovnih i srednjih škola (javnih i privatnih škola s pravom javnosti) izuzev grada Zagreba; te do 4.500.000,00 kn za grad Zagreb kao osnivača osnovnih i srednjih škola. Natječaj je otvoren od 13.7.2015. do 14.8.2015. godine.

Stope sufinanciranja:

• 5% - gradove/županije čiji je indeks razvijenosti ispod 75% prosjeka RH,

• 8% - gradove/županije čiji je indeks razvijenosti između 75% i 100% prosjeka RH,

• 10% - gradove/županije čiji je indeks razvijenosti između 100% i 125% prosjeka RH,

• 15% gradove/županije čiji je indeks razvijenosti veći od 125% prosjeka RH.