LAG "Zeleni bregi"
V.Nazora 56, 49247 Zlatar Bistrica

> Početna > Natječaji

Natječaji

21.07.2015

JAVNI POZIV ZA UGOVARANJEM NOVINARSKIH RADOVA U NEPROFITNIM MEDIJIMA

Bespovratna sredstva putem ovog Javnog poziva dodjeljuju se neprofitnim medijima s općim ciljem omogućavanja dodatnog angažmana novinarki i novinara koji nisu u radnom odnosu i dubinskog istraživanja tema od javnog interesa. Posebni ciljevi Programa su: jačanje kritičkog kapaciteta i društvenog utjecaja neprofitnih medija; širenje informativnog opsega (broja tema) i relevantnosti sadržaja (pozadine informacija) neprofitnih medija; profesionalizacija novinarskog i autorskog rada u neprofitnim medijima; jačanje autonomije novinara.

Sredstva proračuna Ministarstva kulture raspodijelit će se na financijsku podršku neprofitnim medijima za ugovaranje novinarskih radova. Iznos pojedine podrške za mjesec novinarskog rada jednak je visini prosječne bruto plaće u Hrvatskoj (7.953 kuna prema podacima Državnog zavoda za statistiku, u travnju 2015.), uz osiguranu kompenzaciju neprofitnom mediju – nositelju prijavljenog projekta za obavljanje prijenosa bespovratnih sredstava te urednički rad na novinarskim prilozima u iznosu od 544 kune. Sredstva su namijenjena financiranju novinarskog rada u razdoblju od 1. siječnja 2016. do 31. prosinca 2016. godine.

Nezaposlene/-i novinarke i novinari (anonimno – pod šifrom) predlažu temu ili teme kojima se žele baviti uredništvu neprofitnog medija. Prihvati li redakcija predloženu temu, odgovorne osobe potpisuju Pismo namjere da radove objave i obave prijenos bespovratnih sredstava novinaru odnosno novinarki. Isti novinar može koncipirati više prijava. Nositelj svake prijave može biti samo jedan medij. Za financijsku podršku ugovaranju novinarskih radova mogu se prijaviti neprofitni proizvođači medijskog sadržaja koji se distribuira putem različitih tehnoloških platformi – tiska, radija, televizije, interneta. Neprofitni proizvođači medijskog sadržaja odnosno neprofitni mediji mogu biti javne ustanove, vijeća nacionalnih manjina, pravne osobe vjerskih zajednica, udruge i neprofitne zadruge posvećene zadovoljavanju informativnih, obrazovnih, znanstvenih, umjetničkih, kulturnih i drugih komunikacijskih potreba javnosti. Neprofitni mediji ne mogu stjecati financijsku dobit za svoje članove, osnivače ili treće osobe, nego eventualni višak prihoda u odnosu na rashode mogu koristiti samo za unapređenje i razvoj vlastitog rada na području javne komunikacije.

Rok za prijavu je 1. listopada 2015. Prijava je dostavljena u roku ako je na poštanskom žigu vidljivo da je u pošti zaprimljena prije isteka roka za prijavu (odnosno ako je u urudžbeni ured Ministarstva kulture predana do 16 sati na dan isteka roka za prijavu) i ako je pristigla elektroničkom poštom do ponoći 1. listopada 2015. godine. Sve prijave poslane izvan roka neće se razmatrati. Odluka o odabiru korisnika sredstava bit će objavljena na internetskoj stranici Ministarstva kulture do 26. listopada 2015. godine.