LAG "Zeleni bregi"
V.Nazora 56, 49247 Zlatar Bistrica

> Početna > Natječaji

Natječaji

21.07.2015

JAVNI POZIV ZA DODJELU POTPORA ZA POTICANJE KNJIŽEVNOGA STVARALAŠTVA U 2016. GODINI

Ministarstvo kulture dodjeljivat će potpore autorima za: književno-umjetnički rad, prijevode na hrvatski jezika, djela koja predstavljaju opća kulturna dostignuća, književnopovijesni rad na pripremi sabranih, odabranih i kritičkih izdanja djela hrvatskih autora.

Potpora se neće dodjeljivati autorima za publicistička i stručna djela te za pripremu znanstvenih radova. Pravo podnošenja ponuda na Javni poziv imaju fizičke osobe, državljani Republike Hrvatske. Dodjeljivat će se sljedeće potpore: godišnje potpore u pojedinačnom iznosu od 84.000,00 kn, polugodišnje potpore u pojedinačnom iznosu od 42.000,00 kn, tromjesečne potpore u iznosu od 21.000,00 kn. Potpore će se isplaćivati autorima u mjesečnim obrocima od 7.000,00 kn. Autori se nemaju pravo prijaviti na Javni poziv za poticanje književnoga stvaralaštva prije nego što bude objavljena knjiga za koju su zadnji put koristili ovu potporu.

Uz prijavnicu, kratki životopis i bibliografiju, autori su dužni dostaviti detaljan opis projekta – sinopsis, ogledni arak te prijedlog plana realizacije. Potrebno je dostaviti dvije recenzije prijavljenoga autorskog projekta. Recenzenti moraju biti relevantni stručnjaci za navedena područja i to književni kritičar ili teoretičar te urednik ili izdavač. Prijavnica i recenzije moraju biti ispisane i potpisane. Autori koji se ponovno prijavljuju moraju uz svoju prijavu dostaviti primjerak objavljene knjige za koju su zadnji put koristili potporu za poticanje književnog stvaralaštva.

Sva pitanja vezana uz ovaj Poziv mogu se postaviti elektroničkim putem, slanjem upita na sljedeću adresu: knjizevno.stvaralastvo@min-kulture.hr ili na telefonske brojeve 01 4866 406/01 4866 466 /01 4866 486. Priložena dokumentacija neće se vraćati podnositeljima. Ponude na ovaj javni poziv mogu se podnositi od dana objave do 11. rujna 2015. godine.