LAG "Zeleni bregi"
V.Nazora 56, 49247 Zlatar Bistrica

> Početna > Natječaji

Natječaji

22.07.2014

Poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi RH za 2015. godinu

 Ministarstvo kulture RH objavilo je "Poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi RH za 2015. godinu". Osigurana su sredstva za djelatnosti u kulturi, aktivnosti, manifestacije i projekti u kulturi od interesa za RH. Pravo na podnošenje prijava na temelju ovog Poziva imaju samostalni umjetnici, umjetničke organizacije, ustanove u kulturi, pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnosti u kulturi, građani i udruge te jedinice lokalne i područne (regionalne) uprave.

U program javnih potreba u kulturi RH za 2015. godinu, u skladu sa Zakonom o financiranju javnih potreba u kulturi i Pravilnikom o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi te ocjenom izvršenja vezanom uz dosadašnje obveze prema Ministarstvu kulture, uvrstit će se godišnji i trogodišnji programi i projekti: -institucionalne potpore (redovite djelatnosti) strukovnih udruga u kulturi

-  dramske i plesne umjetnosti te izvedbenih umjetnosti;

-  glazbe i glazbeno-scenske umjetnosti;

-  kulturno-umjetničkog amaterizma (glazbenog i folklornog);

-  vizualnih umjetnosti, likovnih monografija, dizajna i arhitekture;

-  inovativnih umjetničkih i kulturnih praksi;

-  knjižnične djelatnosti; -  izdavanja knjiga;

-  izdavanja časopisa i elektroničkih publikacija;

-  književnih manifestacija i nastupa na sajmovima knjiga;

-  književnih programa u knjižarama;

-  arhivske djelatnosti;

-  muzejsko-galerijske djelatnosti;

-  zaštite i očuvanja arheološke baštine;

-  zaštite i očuvanja nepokretnih kulturnih dobara;

-  zaštite i očuvanja pokretnih kulturnih dobara;

-  zaštite i očuvanja nematerijalnih kulturnih dobara;

-  digitalizacije u arhivskoj, knjižničnoj i muzejskoj djelatnosti;

-  međunarodne kulturne suradnje;

-  izgradnje, održavanja i opremanja ustanova kulture;

-  nabave informatičke opreme.

Rok za podnošenje prijava: do 19.09.2014.

Za svaki program posebna je prijavnica, a nalaze se na web stranici Ministarstva kulture: www.min-kulture.hr/prijavnice