LAG "Zeleni bregi"
V.Nazora 56, 49247 Zlatar Bistrica


Udruga Lokalna akcijska grupa "ZELENI BREGI" je organizacija civilnog društva organizirana kao nevladina, neprofitna, nepolitička udruga utemeljena na načelima ravnopravnosti, solidarnosti i humanosti koja okuplja građane, jedinice lokalne samouprave, organizacije civilnog društva, organizacije iz privatnog sektora i druge oblike organiziranja u svrhu promicanja održivog ruralnog razvoja i unapređenja inicijativa i interesa od značaja za razvoj područja jedinica lokalne samouprave koji su u članstvu Udruge Lokalne akcijske grupe "Zeleni bregi". 

Udruga djeluje na području 22 jedinice lokalne samouprave s područja Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije. LAG je po broju JLS najveći u Hrvatskoj.


Članovi LAG-a Zeleni bregi

Bedekovčina

www.bedekovcina.hr

Više...

Donja Stubica

www.donjastubica.hr

Više...

Gornja Stubica

www.gornjastubica.hr

Više...

Krapina

www.krapina.hr

Više...

Lobor

www.lobor.hr

Više...

Mače

www.opcina-mace.hr

Više...

Marija Bistrica

www.marija-bistrica.hr

Više...

Mihovljan

www.mihovljan.hr

Više...

Novi Golubovec

www.novi-golubovec.hr

Više...

Oroslavje

www.oroslavje.hr

Više...

Zlatar

www.zlatar.hr

Više...

Radoboj

www.radoboj.hr

Više...

Stubičke toplice

www.stubicketoplice.hr

Više...

Jesenje

www.jesenje.hr

Više...

Veliko Trgovišće

www.veliko-trgovisce.hr

Više...

Đurmanec

www.djurmanec.hr

Više...

Zlatar Bistrica

www.zlatar-bistrica.hr

Više...

Petrovsko

www.petrovsko.hr

Više...

Bistra

www.bistra.hr

Više...

Bedenica

www.bedenica.hr

Više...

Jakovlje

www.jakovlje.hr

Više...

Sveti Ivan Zelina

www.zelina.hr

Više...

Podnošenje Zahtjeva za potporu u AGRONET – Tip operacije 2.1.1. (7.4.1. PRR)

Temeljem provedenog 5. LAG Natječaja tipa operacije 2.1.1. „Ulaganje u opće društvenu infrastrukturu i pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo“ objavljenog 27. rujna 2021. godine

Objavljena konačna rang lista 5. LAG natječaja TO 2.1.1.

Objavljena Konačna rang lista 5. LAG Natječaja TO 2.1.1. „Ulaganja u opće društvenu infrastrukturu i pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo“


Utvrđena privremena rang lista 5. LAG natječaja, TO 2.1.1. od 15.travnja 2022. godine

Dana 15. travnja 2022. godine na sjednici Upravnog odbora LAG-a "Zeleni bregi" održanoj u Mariji Bistrici utvrđena je Privremena rang lista za 5. LAG natječaj, TO 2.1.1. "Ulaganje u opće društvenu infrastrukturu i pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo".

Skrivena blaga ruralnog turizma - promotivni i edukativni video

U sklopu projekta suradnje ”Skrivena blaga ruralnog turizma” nastalo je ukupno šest promotivnih i šest edukativnih video materijala snimljenih na područjima svakog LAG-a partnera, a to su LAG Zagorje Sutla, LAG Prizag, LAG SAVA, LAG Mura-Drava te LAG Međimurski doli i bregi i LAG "Zeleni bregi".