LAG "Zeleni bregi"
V.Nazora 56, 49247 Zlatar Bistrica

> Početna > Natječaji LAG-a

Natječaji LAG-a

Prva izmjena 2. LAG Natječaja tipa operacije 2.1.1. „Ulaganja u opće društvenu infrastrukturu i pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo“ 


Upravni odbor LAG-a "Zeleni bregi" na svojoj sjednici održanoj 12. travnja 2019. godine donio je Odluku o PRVOJ IZMJENI 2. LAG Natječaja TO.2.1.1. REFERENTNE OZNAKE 18./.2.1.1. „ULAGANJA U OPĆE DRUŠTVENU INFRASTRUKTURU I POKRETANJE, POBOLJŠANJE ILI PROŠIRENJE LOKALNIH TEMELJNIH USLUGA ZA RURALNO STANOVNIŠTVO“


IZMJENE SE ODNOSE NA:

  • Produljenje krajnjeg roka za zaprimanje prijava na natječaj LAG-a „Zeleni bregi“, objavljen 1. veljače 2019., tipa operacije 2.1.1. „Ulaganja u opće društvenu infrastrukturu i pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo“ referentne oznake 18/2.1.1. te se u tekstu natječaja mijenja tekst u poglavlju 4.2.  Uvodi se promjena zadnjeg dana prijava na natječaj sa „do 1. svibnja 2019.“ na „do 10. svibnja 2019.“.


  • U Obrascu B. Plan nabave - Tablica troškova i izračuna potpore sukladno uputama iz Agencije za plaćanje u poljoprivredi ribarstvu i ruralnom razvoju RH,  pristigle (čet, 31. siječnja 2019. 09:22) mijenja se sadržaj polja F 28  i G 28 (radna knjiga MS Excel datoteke PLAN NABAVE-TIP)  sa prethodne vrijednosti 7, 44000 na vrijednost 7, 4125.


Izmijenjeni tekst natječaja referentne oznake 18/2.1.1. te izmijenjeni obrazac B kao dio natječajne dokumentacije dostupni su uz preostalu dokumentaciju ovog natječaja pod nazivima :

II_LAG_natječaj_TO_2.1.1._LRS LAG ZB - PRVA IZMJENA  

3_Obrazac B. Plan nabave - Tablica troškova i izračuna potpore - PRVA IZMJENA 
Lokalna akcijska grupa "Zeleni bregi" objavila je s 1. veljače 2019, II. LAG natječaj, za provedbu tipa operacije 2.1.1. (referentni broj natječaja 18/2.1.1.).

ULAGANJA U OPĆE DRUŠTVENU INFRASTRUKTURU I POKRETANJE, POBOLJŠANJE ILI PROŠIRENJE LOKALNIH TEMELJNIH USLUGA ZA RURALNO STANOVNIŠTVO

Svrha: Poboljšanje životnih uvjeta u ruralnim sredinama, doprinos atraktivnosti sela i njegovom razvojnom potencijalu za druge aktivnosti te poticanje rasta i društveno - ekonomske održivosti kroz potporu ulaganjima u osnivanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturu, te pripadajuću infrastrukturu.

Raspoloživa sredstva: 3.293.312,00 HRK

 Obuhvat LAG područja (JLS):

I.          Općine: Bedekovčina, Bedenica, Bistra, Đurmanec, Gornja Stubica, Jakovlje, Jesenje, Lobor, Mače, Marija Bistrica, Mihovljan, Novi Golubovec, Petrovsko, Radoboj, Stubičke Toplice, Veliko Trgovišće i Zlatar Bistrica

II.        Gradovi: Donja Stubica, Krapina, Oroslavje, Sveti Ivan Zelina i Zlatar

Najniža ukupna vrijednost projekta i javne potpore iznosi 15.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti. Najviša ukupna vrijednost javne potpore iznosi 20.000 EUR, a vrijednost projekta 100.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti.

Intenzitet potpore:

a) do 80 % od ukupnih prihvatljivih troškova projekta koji se provodi na području jedinice lokalne samouprave koja se razvrstava u VII. i VIII. skupinu

b) do 90 % od ukupnih prihvatljivih troškova projekta koji se provodi na području jedinice lokalne samouprave koja se razvrstava u V. i VI. skupinu

c) do 100 % od ukupnih prihvatljivih troškova projekta koji se provodi na području jedinice lokalne samouprave koja se razvrstava u I., II., III. i IV. skupinu.

 

Prihvatljivi korisnici:

·         jedinica lokalne samouprave

·         trgovačko društvo u većinskom vlasništvu jedinica lokalne samouprave

·    javna ustanova neprofitnog karaktera u kojoj su osnivači jedinice lokalne samouprave osim javnih vatrogasnih postrojbi, lokalnih i regionalnih razvojnih agencija, škola

·    udruga koja se bavi humanitarnim i društvenim djelatnostima od posebnog interesa za lokalno stanovništvo i čije su djelatnosti u skladu s ciljnim skupinama i klasifikacijom djelatnosti udruga, povezana s prihvatljivim ulaganjem (isključujući lokalne akcijske grupe, zajednice udruga, zaklade, fundacije)

·    vjerska zajednica koja ima organizacijski oblik na lokalnom nivou i koja se bavi humanitarnim i društvenim djelatnostima od posebnog interesa za lokalno stanovništvo

Prijave projekata podnose se u jednom (1) zatvorenom paketu/omotnici isključivo preporučenom poštom od 15. veljače 2019. godine, a zaključno sa 1. svibnja 2019. godine na adresu: LAG „Zeleni bregi“, Andrije Gredičaka 12A, I.kat, 49 243 Oroslavje.

Pitanja s jasno naznačenom referencom na ovaj natječaj moguće je poslati od dana objave natječaja do dana završetka podnošenja prijave projekata isključivo putem e-pošte na adresu: lag.zelenibregi@gmail.com .

Informativne radionice za potencijalne prijavitelje održat će se 1. veljače 2019. u 12 sati u prostorijama Općine Zlatar Bistrica (Ul. Vladimira Nazora 56), te  14. veljače 2019. u prostorima Grada Krapine s početkom u 12 sati (Magistratska 30).


NATJEČAJNA DOKUMENTACIJA:Lokalna akcijska grupa „Zeleni bregi“ objavljuje 1. LAG Natječaj za Tip operacije 1.1.2. „Unapređenje poslovne konkurentnosti malih poljoprivrednih gospodarstava“ iz Lokalne razvojne strategije LAG-a.

Natječaj je sukladan tipu operacije 6.3.1. iz Programa ruralnog razvoja. Ukupan iznos raspoloživih sredstava ovog LAG Natječaja iznosi 450.000,00 € ili  3.325.185,00 HRK, a visina potpore po projektu iznosi 15.000,00 €, odnosno 110.389,50 HRK . Potpora se isplaćuje u dva jednaka dijela, prva rata nakon dobivanja odluke o odabiru, a druga nakon provedenih aktivnosti. Potpora za ovaj tip operacije može se dodijeliti samo jednom u cijelom vremenu trajanja Programa. Prihvatljivost nositelja projekta te sve ostale potrebne informacije o načinu prijave ,mogu se pronaći u LAG Natječaju.
Prijave će se zaprimati od 4. srpnja do 3. kolovoza 2018.
Tekst LAG Natječaja kao i ostala prateća dokumentacija nalaze se u nastavku objave.


Za potrebe pripreme potencijalnih prijavitelja na ovaj natječaj LAG „Zeleni bregi“ će održavati savjetovanja i radionice:  

1. Radionica će se održati 19. lipnja 2018. godine (utorak) u 19:00 sati, u Krapini, Šetalište hrvatskog narodnog preporoda 13 - Pučko otvoreno učilište Krapina (1. kat)  i to za prijavitelje s područja  Đurmanca, Jesenja, Krapine i Petrovskog. 

2. Radionica će se održati 20. lipnja 2018. godine (srijeda)  u  19:00 sati, u Zlatar Bistrici , Vladimira Nazora  56 – dvorana općine Zlatar Bistrica i to za prijavitelje s područja  Bedenice, Marije Bistrice, Svetog Ivana Zeline, Zlatar Bistrice i Zlatara. 

3. Radionica će se održati 27. lipnja 2018. godine (srijeda) u 19:00 sati, u Mihovljanu, Mihovljan 50 – Društveni dom i to za prijavitelje s područja Mihovljana, Lobora, Novog Golubovca, Mača i Radoboja.  

4. Radionica će se održati 28. lipnja 2018. godine (četvrtak) u 19:00 sati, u Donjoj Stubici, Toplička ulica 10/2 – Plava dvorana (iznad Zagrebačke banke) i to za prijavitelje s područja Bedekovčine, Donje Stubice, Gornje Stubice i Stubičkih Toplica.

5. Radionica će se održati 29. lipnja 2018. godine  (petak) u 19:00 sati, u Oroslavju, Mokrice 89 – (pored Trgostila) i to za prijavitelje s područja Oroslavja, Velikog Trgovišća, Bistre i Jakovlja.

Početak svih radionica je u 19 sati, a osim na radionicama  potencijalni prijavitelji mogu se informirati i u uredima LAG-a "Zeleni bregi" i to u srijedu 20. i 27. lipnja  te petak 22. i 29. lipnja od 12 do 16 sati. 


 
 


ZATVOREN


NATJEČAJNA DOKUMENTACIJA