LAG "Zeleni bregi"
V.Nazora 56, 49247 Zlatar Bistrica

> Početna > Novosti

Novosti


Agro day 2022

17.06.2022
Poduzetnički centar Krapinsko-zagorske županije u suradnji s uredom HAMAG BICRO koji se nalazi u prostoru inkubatora Poslovno-tehnološkog inkubatora Krapinsko-zagorske županije organizira 30.6. događanje pod nazivom Agro day 2022.

Izrada Lokalne razvojne strategije LAG-a "Zeleni bregi" (2023. - 2027.) - Anketni upitnik

07.06.2022
Lokalna akcijska grupa "Zeleni bregi" provodi istraživanje u svrhu izrade "Lokalne razvojne strategije LAG-a "Zeleni bregi" za novo programsko razdoblje od 2023. do 2027. godine

Održavanje radionica za izradu Lokalne razvojne strategije LAG-a "Zeleni bregi" (2023. - 2027.)

31.05.2022

LAG „Zeleni bregi“ u procesu je izrade Lokalne razvojne strategije za period 2023.-.2027.  godine kako bi što kvalitetnije pripremili Lokalnu akcijsku grupu za provedbu projekata na svom području. 

Podnošenje Zahtjeva za potporu u AGRONET – Tip operacije 2.1.1. (7.4.1. PRR)

26.05.2022
Temeljem provedenog 5. LAG Natječaja tipa operacije 2.1.1. „Ulaganje u opće društvenu infrastrukturu i pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo“ objavljenog 27. rujna 2021. godine

Objavljena konačna rang lista 5. LAG natječaja TO 2.1.1.

06.05.2022

Objavljena Konačna rang lista 5. LAG Natječaja TO 2.1.1. „Ulaganja u opće društvenu infrastrukturu i pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo“


Utvrđena privremena rang lista 5. LAG natječaja, TO 2.1.1. od 15.travnja 2022. godine

19.04.2022
Dana 15. travnja 2022. godine na sjednici Upravnog odbora LAG-a "Zeleni bregi" održanoj u Mariji Bistrici utvrđena je Privremena rang lista za 5. LAG natječaj, TO 2.1.1. "Ulaganje u opće društvenu infrastrukturu i pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo".

Skrivena blaga ruralnog turizma - promotivni i edukativni video

14.04.2022

U sklopu projekta suradnje ”Skrivena blaga ruralnog turizma” nastalo je ukupno šest promotivnih i šest edukativnih video materijala snimljenih na područjima svakog LAG-a partnera, a to su LAG Zagorje Sutla, LAG Prizag, LAG SAVA, LAG Mura-Drava te LAG Međimurski doli i bregi i LAG "Zeleni bregi".

Skrivena blaga ruralnog turizma - promotivni i edukativni video

14.04.2022

U sklopu projekta suradnje ”Skrivena blaga ruralnog turizma” nastalo je ukupno šest promotivnih i šest edukativnih video materijala snimljenih na područjima svakog LAG-a partnera, a to su LAG Zagorje Sutla, LAG Prizag, LAG SAVA, LAG Mura-Drava te LAG Međimurski doli i bregi i LAG "Zeleni bregi".