Kriteriji odabira za investicijske intervencije (73.02; 73.03; 73.10; 73.11; 73.12)

Odbor za praćenje provedbe Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023.-2027. dostavio je prijedloge kriterija za 5 intervencija SP ZPP s prijedlozima pripadajućih Pravilnika za provedbu intervencija na komentare, izmjene ili dopuna istih.

Prijedlozi kriterija odabira za:

Iz Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027.